V oblasti systémového rozvoje školství se zaměřujeme jak na žáky (např. program Začít spolu), tak na rodiče jako klienty školy a vzdělávacího systému (podpora organizace Eduin). V neposlední řadě chceme přispívat k rozvoji těch, kteří mají na vzdělávání ve školách největší vliv, a to jsou učitelé. Pomáháme zejména těm, kteří se chtějí vzdělávat osobnostně, sociálně a chtějí být pro své žáky hodnotovým vzorem, neboť , jak víme, dítě se nejvíce učí nápodobou. Proto dlouhodobě podporujeme organizaci Učitel naživo jako tvůrce modelů změny v přípravě a podpoře učitelů a ředitelů s důrazem na osobnostní růst, celoživotní vzdělávání a kvalitní lidské vztahy.

CENTRUM ROZVOJE CHARAKTERU (CERC)

JE NEZISKOVOU ORGANIZACÍ VYCHÁZEJÍCÍ Z MYŠLENKY, ŽE “NA CHARAKTERU ZÁLEŽÍ” VE VŠECH OBORECH LIDSKÉ ČINNOSTI. BEZ CHARAKTERNÍCH JEDINCŮ NENÍ MOŽNÉ,…

SOCIETY FOR ALL

JE NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE ANGAŽUJÍCÍ SE V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ, DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ A OCHRANY OHROŽENÝCH DĚTÍ. JEJÍM CÍLEM JE ZPŘÍSTUPNĚNÍ KVALITNÍHO…

PARTNERSTVÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ 2030+

PARTNERSTVÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ 2030+ BYLO ZALOŽENO V R. 2020 NA SETKÁNÍ VÝZNAMNÝCH PŘEDSTAVITELŮ SEDMI PLATFOREM VE VZDĚLÁVÁNÍ  (Asociace krajských vzdělávacích…

ZAČNI UČIT!

Platforma vycházející z premisy, že pouze spokojení a motivovaní učitelé mohou mít spokojené a motivované žáky.  Začni učit! pomáhá  řešit…

Učitel naživo

Nezisková organizace usilující o modernizaci českého vzdělávání, jejíž motto zní: „O budoucnosti naší země se rozhoduje ve školách. Právě teď.“…

STEP BY STEP ČESKÁ REPUBLIKA, o.p.s.

www.zacitspolu.eu “Měníme prostředí škol tak, aby čas v nich strávený byl pro děti, rodiče a vyučující smysluplný, kreativní a radostný.”…

Tereza, vzdělávací centrum, z.ú.

Vzdělávací centrum působí v oblasti enviromentální výchovy  v ČR již od r. 1979. Kllíčovými hodnotami, o které se práce TEREZY…

EduIn

Informační centrum o vzdělávání sdružující odborníky, jejichž posláním je přispívat k větší informovanosti společnosti o problematice vzdělávacího procesu a pomáhat…

OTEVŘENO, z.s.

Nezisková organizace usilující o proměnu a rozvoj vzdělávání  cestou inovativní přípravy pedagogů. Na počátku  byla  iniciativa studentů PedFMU reagujících na…

Jeden svět na školách

Projekt společnosti Člověk v tísni “Jeden svět na školách” dlouhodobě přispívá k výchově zodpovědných mladých lidí, zlepšení jejich orientace v…

Michal Kaderka

Michal Kaderka, absolvent PedF UK Od r. 2010 učitel mediální výchovy na pražském Gymnáziu Na Zatlance a na Filosofické fakultě…

Chcete si požádat o příspěvek?