Učitel naživo

Nezisková organizace usilující o modernizaci českého vzdělávání, jejíž motto zní: „O budoucnosti naší země se rozhoduje ve školách. Právě teď.“…

Step by step – program Začít spolu

Nevládní organizace podílející se na inovaci a zvyšování kvality vzdělávání v České republice zejména prostřednictvím vzdělávání pedagogů. Je u nás…

Tereza, vzdělávací centrum, z.ú.

Vzdělávací centrum působí v oblasti enviromentální výchovy  v ČR již od r. 1979. Kllíčovými hodnotami, o které se práce TEREZY…

EduIn

Informační centrum o vzdělávání sdružující odborníky, jejichž posláním je přispívat k větší informovanosti společnosti o problematice vzdělávacího procesu a pomáhat…

OTEVŘENO, z.s.

Nezisková organizace usilující o proměnu a rozvoj vzdělávání  cestou inovativní přípravy pedagogů. Na počátku  byla  iniciativa studentů PedFMU reagujících na…

Jeden svět na školách

Projekt společnosti Člověk v tísni “Jeden svět na školách” dlouhodobě přispívá k výchově zodpovědných mladých lidí, zlepšení jejich orientace v…

Michal Kaderka

Michal Kaderka, absolvent PedF UK Od r. 2010 učitel mediální výchovy na pražském Gymnáziu Na Zatlance a na Filosofické fakultě…

Chcete si požádat o příspěvek?