Naše projekty

DRUHÁ EKONOMICKÁ TRANSFORMACE

Od samého počátku podporujeme sdružení předních podnikatelů usilujících o udržitelný růst pro českou ekonomiku a republiku. Tato iniciativa má za cíl nastartovat potřebné reformy a s jejich pomocí změnit naši republiku v dalších třech dekádách v otevřenou, respektovanou a úspěšnou zemi. Přispět ke vzniku společnosti, která je postavena na ekonomice šetrné k životnímu prostředí s vysokou přidanou hodnotou , schopnou úspěšně soutěžit s nejvyspělejšími státy světa. Mezi reformy, které iniciativa podporuje, patří např. efektivnější státní správa, lepší financování vědy, modernizace vzdělávacího systému, strategičtější podpora exportu nebo aktivnější využítí příležitostí spojených s přechodem na nízkoemisní ekonomiku.

ČEŠI V EVROPĚ

Spolu s dalšími nadacemi podporujeme projekt “Češi v Evropě”, který se snaží oslovovat naše národní “nesebevědomí”. Náš pocit, že nemáme spolupracovat se západními demokraciemi, protože se bojíme světa a budoucnosti a nevíme, kam má naše země směřovat. Tento projekt vychází z dlouhodobých výzkumů a dat Ústavu empirických výzkumů STEM. Prostřednictvím konsorcia “České zájmy v EU” usiluje o dialog o tom, kam má podle Čechů Evropa směřovat, jak se skutečně rozhoduje v Evropské unii a co jsou mýty a pověry. O Evropě a EU se totiž dlouhodobě – a často zcela vypočítavě a záměrně – šíří nejvíce fám a manipulací. To má za cíl změnit I projekt “Evropě v datech”, který předkládá jednoduchá fakta, srovnání a přehledy o životě v Evropě a ukazuje, kde opravdu jsou problémy a kde si je jenom vymýšlíme.

MĚNÍME OSNOVY

10. října byla odstartována kampaň “Měníme osnovy”. Partneři z byznysu, státní sféry i neziskových organizací se spojili, aby podpořili změnu toho, co se děti ve školách učí. Cílem tohoto projektu, který naše nadace iniciovala, je veřejná diskuse o proměně vzdělávacích programů, pomoc školám v učení obsahu a dovedností pro 21. století. V dramaticky se měnícím světě je spolupráce základním předpokladem, jak obstát v řešení současných i budoucích krizí. Naše nadace se zapojila do spolupráce nejen s NPI ČR, garantem změny RVP, ale i s Nadací České spořitelny, Nadačním fondem Abakus, organizací Society for All, z.s., Unií rodičů a expertními neziskovkami ve vzdělávání. Zásadní technickou pomoc celému projektu poskytla firma DFMG.

Byla vytvořena kampaň a webové stránky https://menimeosnovy.cz/ popisující změny, které je třeba v systému vzdělávání prosadit. Jedná se o rozvoj a podporu osmi klíčových kompetencí, které si děti osvojí: komunikační dovednosti, schopnost řešení problému, schopnost učit se, sociální a personální kompetence, občanské dovednosti, pracovní dovednosti, kulturní a digitální dovednosti a řešení vědeckých a technických problémů.

Kampaň “Měníme osnovy” si klade za cíl inspirovat všechny, kdo jsou aktivní součástí vzdělávání, probudit zájem veřejnosti o problematiku, která rozhoduje o úspěšnosti celé naší země.

Chcete si požádat o příspěvek?

Chcete si požádat o příspěvek?