Jeden svět na školách

Projekt společnosti Člověk v tísni “Jeden svět na školách” dlouhodobě přispívá k výchově zodpovědných mladých lidí, zlepšení jejich orientace v rychle se měnicím světě a ke zvyšování mediální gramotnosti. Je založen na úzké spolupráci s učiteli, využívá atraktivních postupů, které mohou mladou generaci zaujmout (dokumentární filmy, diskuse s odborníky, praktické využívání získaných poznatků).

Do projektu JSNS je v současnosti zapojeno vice než 3 600 základních a středních škol.

Vysoce si ceníme zaměření projektu na moderní československé a české dějiny, kterým se ve školách nevěnuje potřebná pozornost.

www.jsns.cz

Chcete si požádat o příspěvek?