Jeden svět na školách

Projekt JSNS (Jeden svět na školách) dlouhodobě přispívá k výchově zodpovědných mladých lidí, ke zlepšení jejich orientace v rychle se měnícím světě, zvyšování mediální gramotnosti apod.

JSNS je založen na spolupráci s učiteli a využívá atraktivních postupů, které mohou mladou generaci zaujmout /dokumentární filmy, diskuse s odborníky, praktické využití získaných poznatků/.

Nadace BLÍŽKSOBĚ velmi oceňuje zaměření tohoto projektu na moderní československé a české dějiny, kterým se ve školách zpravidla nevěnuje dostatečná pozornost. Za velmi přínosné považujeme i orientaci na mediální vzdělávání či enviromentální problematiku.

Do projektu JSNS je v současné době zapojeno již 3600 základních a středních škol.

Chcete si požádat o příspěvek?