PARTNERSTVÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ 2030+

PARTNERSTVÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ 2030+ BYLO ZALOŽENO V R. 2020 NA SETKÁNÍ VÝZNAMNÝCH PŘEDSTAVITELŮ SEDMI PLATFOREM VE VZDĚLÁVÁNÍ  (Asociace krajských vzdělávacích zařízení, z.s.., Asociace ředitelů základních škol ĆR, z.s., . Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s.,, Česká rada dětí a mládeže, Nadační fond Eduzměna, Národní síť Místních akčních skupin ČR, z.s.. a Stálá konference asociací ve vzdělávání.). NÁSLEDNĚ SE DO SPOLUPRÁCE S PARTNERSTVÍM 2030+ PŘIPOJILO MŠMT A ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. SPOLEČNÝM CÍLEM JE VĚTŠÍ DŮRAZ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU NA KOMPETENCE ŽÁKŮ A STUDENTŮ, KTERÉ JIM POMOHOU K ÚSPĚCHU V OSOBNÍM, OBČANSKÉM A PROFESNÍM ŽIVOTĚ. CÍLEM JE TAKÉ ODSTRANĚNÍ NEROVNOSTÍ V ČESKÉM VZDĚLÁVACÍM SYSTÉMU. JDE O JEHO ZJEDNODUŠENÍ A KOORDINACI OBROVSKÉHO POČTU SUBJEKTŮ, KTERÉ ČASTO NESPOLUPRACUJÍ A NEJSOU NIKÝM KOORDINOVÁNY A ŘÍZENY Z JEDNOHO CENTRA.

PARTNERSTVÍ 2030+ SE SOUSTŘEĎUJE NA DVA SPECIFICKÉ DLOUHODOBÉ CÍLE: 

  • VYBUDOVÁNÍ EFEKTIVNÍHO SYSTÉMU VEDENÍ A PODPORY ZÁKLADNÍCH ŠKOL  
  • VYTVOŘENÍÍ SYSTÉMU OPATŘENÍ, KTERÁ VEDOU KE ZDRAVÉMU DUŠEVNÍMU A PSYCHOSOCIÁLNÍMU ROZVOJI DĚTÍ A MLÁDEŽE

PODPORUJEME PARTNERSTVÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ 2030+ JAKO JEDEN Z ÚČINNÝCH SYSTÉMOVÝCH NÁSTROJŮ ZKVALITŇUJÍCÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKU.

Chcete si požádat o příspěvek?