STEP BY STEP ČESKÁ REPUBLIKA, o.p.s.

www.zacitspolu.eu

Měníme prostředí škol tak, aby čas v nich strávený byl pro děti, rodiče a vyučující smysluplný, kreativní a radostný.

Nezisková organizace, která pomáhá zavádět moderní pedagogické postupy v mateřských a základních školách a má akreditaci MŠMT pro další vzdělávání vyučujících. Člen mezinárodní organizace International Step by Step Association (ISSA) a jediný držitel licence a práv k programu Začít spolu v České republice.

Vzdělávací program Začít spolu (v mezinárodním označení Step by Step) je otevřený didaktický systém, který nabízí kvalitní a ucelené vzdělávání založené na konstruktivistické pedagogice a respektujícím přístupu k dítěti. Program Začít spolu není alternativa, ale značka kvality ve vzdělávání. V ČR je realizován již od roku 1994. V současné době uplatňuje metodiku programu více než 250 škol po celé ČR. Kvalita pedagogické práce v programu je jasně definována standardy Kompetentní učitel 21. století: Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA.

Chcete si požádat o příspěvek?