Nadace BLÍŽKSOBĚ je nástroj k podpoře projektů, organizací, či aktivit jednotlivců, které zvyšují kvalitu života ve společnosti a stmelují ji. Věříme, že jedině prostřednictvím respektu k druhým, přátelství, poctivosti, pracovitosti a solidaritě vede cesta k růstu obecného blahobytu.

Aktuality

Stojíme při Vás

Chceme být neziskovým organizacím oporou a tak jsme spolu s dalšími nadacemi a významnými dárci vdechli život této aktivitě: www.stojimeprivas.cz…

Podpořili jsme

Tereza, vzdělávací centrum, z.ú.

Vzdělávací centrum působí v oblasti enviromentální výchovy  v ČR již od r. 1979. Kllíčovými hodnotami, o které se práce TEREZY…

Není žádný rozdíl mezi žitím a učením …
je nemožné, zavádějící a škodlivé přemýšlet o nich odděleně.

John Holt

Chcete si požádat o příspěvek?

Chcete si požádat o příspěvek?