Nadace BLÍŽKSOBĚ je nástroj k podpoře projektů, organizací, či aktivit jednotlivců, které zvyšují kvalitu života ve společnosti a stmelují ji. Věříme, že jedině prostřednictvím respektu k druhým, přátelství, poctivosti, pracovitosti a solidaritě vede cesta k růstu obecného blahobytu.

Aktuality

Partnerství 2030+ se stává partnerem Národního pedagogického institutu pro wellbeing ve školách

Partnerství 2030+ podepsalo s Národním pedagogickým institutem memorandum o spolupráci. Organizace bude státní instituci pomáhat konzultacemi na téma wellbeingu ve…

Podpořili jsme

Člověk v tísni (ČvT)

Nevládní nezisková organizace založená na principech humanismu, svobody, rovnosti a solidarity, usilující o otevřenou, informovanou, angažovanou a zodpovědnou společnost nejen…

Když mi bylo 5 let, moje matka mi vždycky říkala, že štěstí je klíčem k životu.
Když jsem šel do školy, zeptali se mě, čím bych chtěl být, až vyrostu.
Napsal jsem „šťastný“. Řekli mi, že jsem nepochopil zadání a já jim řekl, že nepochopili život.

Neznámý autor

Chcete si požádat o příspěvek?

Chcete si požádat o příspěvek?