Nadace BLÍŽKSOBĚ je nástroj k podpoře projektů, organizací, či aktivit jednotlivců, které zvyšují kvalitu života ve společnosti a stmelují ji. Věříme, že jedině prostřednictvím respektu k druhým, přátelství, poctivosti, pracovitosti a solidaritě vede cesta k růstu obecného blahobytu.

Aktuality

Jaký byl rok 2019 v Nadaci BLÍŽKSOBĚ?

Vážení přátelé, partneři a podporovatelé, účetní audit máme již za sebou a tak letos již v dubnu budete mít možnost si…

Podpořili jsme

Tereza, vzdělávací centrum, z.ú.

Tereza, vzdělávací centrum, z.ú. působí již od 90.let jako leader v oblasti environmentální výchovy a České republiky. Podpořili jsme mezinárodní program“Les ve…

Pamatujme na úctu k sobě,
úctu k druhým a odpovědnost
za naše konání.

Antoine de Saint-Exupery

Chcete si požádat o příspěvek?

Chcete si požádat o příspěvek?