Nadace BLÍŽKSOBĚ je nástroj k podpoře projektů, organizací, či aktivit jednotlivců, které zvyšují kvalitu života ve společnosti a stmelují ji. Věříme, že jedině prostřednictvím respektu k druhým, přátelství, poctivosti, pracovitosti a solidaritě vede cesta k růstu obecného blahobytu.

Aktuality

VZPOMÍNKA NA LETNÍ ŠKOLU GLOBAL TEACHER PRIZE 2023

M. MURGAŠOVÁ, ŘEDITELKA NADACE BLÍŽKSOBĚ, VYUŽILA I V TOMTO ROCE PŘILEŽITOST NAVŠTÍVIT LETNÍ ŠKOLU FINALISTŮ SOUTĚŽE GLOBAL TEACHER PRIZE A…

Podpořili jsme

Člověk v tísni (ČvT)

Nevládní nezisková organizace založená na principech humanismu, svobody, rovnosti a solidarity, usilující o otevřenou, informovanou, angažovanou a zodpovědnou společnost nejen…

Pamatujme na úctu k sobě,
úctu k druhým a odpovědnost
za naše konání.

Antoine de Saint-Exupery

Chcete si požádat o příspěvek?

Chcete si požádat o příspěvek?