Nadace BLÍŽKSOBĚ je nástroj k podpoře projektů, organizací, či aktivit jednotlivců, které zvyšují kvalitu života ve společnosti a stmelují ji. Věříme, že jedině prostřednictvím respektu k druhým, přátelství, poctivosti, pracovitosti a solidaritě vede cesta k růstu obecného blahobytu.

Aktuality

Výroční zpráva 2020

Máme velkou radost, že Vám můžeme představit naši Výroční zprávu 2020, jejíž součástí je také dokument „Strategie nadace“, v kterém…

Podpořili jsme

Člověk v tísni (ČvT)

Nevládní nezisková organizace založená na principech humanismu, svobody, rovnosti a solidarity, usilující o otevřenou, informovanou, angažovanou a zodpovědnou společnost nejen…

Porozumět si neznamená přizpůsobit se jedni druhým,
ale pochopit navzájem svou identitu.

Václav Havel

Chcete si požádat o příspěvek?

Chcete si požádat o příspěvek?