Nadace BLÍŽKSOBĚ je nástroj k podpoře projektů, organizací, či aktivit jednotlivců, které zvyšují kvalitu života ve společnosti a stmelují ji. Věříme, že jedině prostřednictvím respektu k druhým, přátelství, poctivosti, pracovitosti a solidaritě vede cesta k růstu obecného blahobytu.

Aktuality

GLOBAL TEACHER PRICE 2022

BYLO NÁM CTÍ PŘEDÁVAT CENU INSPIRATIVNÍM UČITELŮM. SLAVNOSTNÍ UDĚLOVÁNÍ ODBORNÉ CENY PRO VÝJIMEČNÉ PEDAGOGY S MIMOŘADNÝM PŘÍNOSEM UČITELSKÉ PROFESI PROBĚHLO…

Podpořili jsme

Člověk v tísni (ČvT)

Nevládní nezisková organizace založená na principech humanismu, svobody, rovnosti a solidarity, usilující o otevřenou, informovanou, angažovanou a zodpovědnou společnost nejen…

Úkolem nadcházející éry je radikální obnova lidské odpovědnosti.
Naše svědomí musí dohnat náš rozum, jinak jsme ztraceni.

Václav Havel

Chcete si požádat o příspěvek?

Chcete si požádat o příspěvek?