Nadace BLÍŽKSOBĚ je nástroj k podpoře projektů, organizací, či aktivit jednotlivců, které zvyšují kvalitu života ve společnosti a stmelují ji. Věříme, že jedině prostřednictvím respektu k druhým, přátelství, poctivosti, pracovitosti a solidaritě vede cesta k růstu obecného blahobytu.

Aktuality

RESTAUROVÁNÍ OBRAZŮ ZE ZÁMECKÝCH SBÍREK DITRICHŠTEJNŮ V MIKULOVĚ

NADACE BLÍŽKSOBĚ FINANČNĚ PŘISPĚLA REGIONÁLNÍMU MUZEU V MIKULOVĚ NA RESTAUROVÁNÍ SOUBORU ČTYŘ OBRAZŮ S LOVECKOU TEMATIKOU ZE ZÁMECKÝCH SBÍREK DITRICHŠTEJNŮ….

Podpořili jsme

Člověk v tísni (ČvT)

Nevládní nezisková organizace založená na principech humanismu, svobody, rovnosti a solidarity, usilující o otevřenou, informovanou, angažovanou a zodpovědnou společnost nejen…

Člověk je veliký tím, že pociťuje odpovědnost.
Odpovědnost tak trochu za osud lidí,
v dosahu své činnosti.

Antoine de Saint-Exupery

Chcete si požádat o příspěvek?

Chcete si požádat o příspěvek?