Nadace BLÍŽKSOBĚ je nástroj k podpoře projektů, organizací, či aktivit jednotlivců, které zvyšují kvalitu života ve společnosti a stmelují ji. Věříme, že jedině prostřednictvím respektu k druhým, přátelství, poctivosti, pracovitosti a solidaritě vede cesta k růstu obecného blahobytu.

Aktuality

Jaký byl rok 2018 v Nadaci BLÍŽKSOBĚ?

Vážení přátelé, partneři a podporovatelé, již nyní pracujeme na naší výroční zprávě za rok 2018 a tak vám přinášíme první…

Podpořili jsme

Tereza, vzdělávací centrum, z.ú.

Tereza, vzdělávací centrum, z.ú. působí již od 90.let jako leader v oblasti environmentální výchovy a České republiky. Podpořili jsme mezinárodní program“Les ve…

Já myslím, že civilizace není dobrá, když je bez kultury.
Člověk potřebuje ke štěstí a spokojenosti nejenom pohodlí tělesné,
ale i duševní. Kultura a civilizace musí jít ruku v ruce.

Jan Werich

Chcete si požádat o příspěvek?

Chcete si požádat o příspěvek?