Nadace BLÍŽKSOBĚ je nástroj k podpoře projektů, organizací, či aktivit jednotlivců, které zvyšují kvalitu života ve společnosti a stmelují ji. Věříme, že jedině prostřednictvím respektu k druhým, přátelství, poctivosti, pracovitosti a solidaritě vede cesta k růstu obecného blahobytu.

Aktuality

ROK POTÉ: Dopady války na Ukrajině v ČR

Na základě iniciativy Nadace BLÍŽKSOBĚ pořádal Nadační fond Via Clarita 17. 4. 2023   akci s názvem: Rok poté: Dopady…

Podpořili jsme

Člověk v tísni (ČvT)

Nevládní nezisková organizace založená na principech humanismu, svobody, rovnosti a solidarity, usilující o otevřenou, informovanou, angažovanou a zodpovědnou společnost nejen…

Není žádný rozdíl mezi žitím a učením …
je nemožné, zavádějící a škodlivé přemýšlet o nich odděleně.

John Holt

Chcete si požádat o příspěvek?

Chcete si požádat o příspěvek?