Nadace BLÍŽKSOBĚ je nástroj k podpoře projektů, organizací, či aktivit jednotlivců, které zvyšují kvalitu života ve společnosti a stmelují ji. Věříme, že jedině prostřednictvím respektu k druhým, přátelství, poctivosti, pracovitosti a solidaritě vede cesta k růstu obecného blahobytu.

Aktuality

Zvony pro Šumavu

Po 79 letech se zvony vrátily do kostela sv. Markéty v Kašperských Horách. Svěcení zvonů proběhlo 8. srpna t.r. v…

Podpořili jsme

Člověk v tísni (ČvT)

Nevládní nezisková organizace založená na principech humanismu, svobody, rovnosti a solidarity, usilující o otevřenou, informovanou, angažovanou a zodpovědnou společnost nejen…

Vzdělání je to , co člověku zůstane,
když zapomene to, co se naučil ve škole.

Albert Einstein

Chcete si požádat o příspěvek?

Chcete si požádat o příspěvek?