Nadace BLÍŽKSOBĚ je nástroj k podpoře projektů, organizací, či aktivit jednotlivců, které zvyšují kvalitu života ve společnosti a stmelují ji. Věříme, že jedině prostřednictvím respektu k druhým, přátelství, poctivosti, pracovitosti a solidaritě vede cesta k růstu obecného blahobytu.

Aktuality

POMÁHÁME UKRAJINĚ

PSYCHOTERAPEUTICKÁ A PSYCHIATRICKÁ POMOC UKRAJINSKÝM UPRCHLÍKŮM PROSTŘEDNICTVÍM NÁRODNÍHO ÚSTAVU DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ NADACE BLÍŽKSOBĚ OD SAMÉHO ZAHÁJENÍ RUSKÉ AGRESE PODPORUJE NEZÁVISLOST…

Podpořili jsme

Člověk v tísni (ČvT)

Nevládní nezisková organizace založená na principech humanismu, svobody, rovnosti a solidarity, usilující o otevřenou, informovanou, angažovanou a zodpovědnou společnost nejen…

Pamatujme na úctu k sobě, úctu k druhým a odpovědnost za naše konání.

Dalajlama

Chcete si požádat o příspěvek?

Chcete si požádat o příspěvek?