OTEVŘENO, z.s.

Nezisková organizace usilující o proměnu a rozvoj vzdělávání  cestou inovativní přípravy pedagogů. Na počátku  byla  iniciativa studentů PedFMU reagujících na nevyhovující obsah studia. Poté  byl ustaven veřejně prospěšný spolek, který má dnes  pobočky po celé ČR. Spolku se za dobu existence již podařilo dosáhnout významných úspěchů:  obnovení studentských oborových rad, které se aktivně podílejí na kvalitě a změnách studia na pedagogických fakultách.

Realizace projektu “Mapování inovací ve vzdělávání pedagogů” představuje moderní nástroj k prosazení  systémové změny na úrovní VŠ a české vzdělávací politiky vůbec.

otevreno.org

Chcete si požádat o příspěvek?