Michal Kaderka

Michal Kaderka, absolvent PedF UK

Od r. 2010 učitel mediální výchovy na pražském Gymnáziu Na Zatlance a na Filosofické fakultě UK, spoluzakladatel Učitelské platformy na podporu zvýšení kvality ve vzdělávání.

Kaderka se dlouhodobě věnuje mediální výchově usilující o zvýšení mediální gramotnosti žáků. Ta zahrnuje osvojení poznatků o fungování a společenské roli současných médií. Podporuje získání dovedností, které žákům umožní poučené, aktivní a nezávislé zapojení do mediální komunikace a schopnost analyzovat médii nabízená sdělení.

Jsme si plně vědomi společenských dopadů masového využívání moderních technologií. Nemají-li se stát nebezpečnou hrozbou, je třeba zajistit mediální výchovu na všech stupních vzdělávacího procesu.

www.svetmedii.info

Chcete si požádat o příspěvek?