Učitel naživo

V oblasti systémového rozvoje školství míříme jak na žáky (např. program Začít spolu), tak na rodiče  jako klienty školy a vzdělávacího systému (podpora organizace Eduin) a v neposlední řadě chceme podpořit růst těch, kteří mají na vzdělávání ve školách největší vliv, a to jsou učitelé. Rozhodli jsme se v jejich poslání podpořit zejména ty, kteří se chtějí vzdělávat osobnostně i sociálně a chtějí být pro své žáky hodnotovým vzorem – neb, jak víme, dítě se nejvíce učí nápodobou. Proto dlouhodobě podporujeme organizaci Učitel naživo, tvůrce modelů změny v přípravě a podpoře učitelů a ředitelů se zaměřením na osobnostní růst, celoživotní učení a kvalitní lidské vztahy. Více na www.ucitelnazivo.cz.

Chcete si požádat o příspěvek?