CENTRUM ROZVOJE CHARAKTERU (CERC)

JE NEZISKOVOU ORGANIZACÍ VYCHÁZEJÍCÍ Z MYŠLENKY, ŽE “NA CHARAKTERU ZÁLEŽÍ” VE VŠECH OBORECH LIDSKÉ ČINNOSTI. BEZ CHARAKTERNÍCH JEDINCŮ NENÍ MOŽNÉ, ABY SE SPOLEČNOST HARMONICKY ROZVÍJELA, SLOVY J. A. KOMENSKÉHO: “ZNÁT DOBRÉ, CHTÍT DOBRÉ, KONAT DOBRÉ, A TO I KDYŽ SE NIKDO NEDÍVÁ”.

PROTO SE CENTRUM SOUSTŘEĎUJE NEJEN NA ROZVOJ INDIVIDUÁLNÍHO CHARAKTERU DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ, ALE TAKÉ NA VYTVÁŘENÍ INSTITUCIONÁLNÍCH, SOCIÁLNÍCH A KULTURNÍCH PODMÍNEK NAPOMÁHAJÍCÍCH ROZVOJI LIDSKÉHO POTENCIÁLU V JEHO CELISTVOSTI. V “PLATFORMĚ PRO VÝCHOVU CHARAKTERU” CENTRUM SDRUŽUJE ORGANIZACE A VÝZNAČNÉ OSOBNOSTI, JEŽ SE ETIKOU, MORÁLKOU, HODNOTAMI A CTNOSTMI JIŽ ZABÝVAJÍ A PRAKTIKUJÍ JE.

www.cerc.cz

Chcete si požádat o příspěvek?