EduIn

Informační centrum o vzdělávání sdružující odborníky, jejichž posláním je přispívat k větší informovanosti společnosti o problematice vzdělávacího procesu a pomáhat k jeho systémové změně.

Jsme  přesvědčeni, že kvalitní, všem dostupné vzdělání je nejefektivnější cestou k úspěšnému rozvoji celé společnosti.  Proto práci této organizace dlouhodobě podporujeme, v posledních letech pak navíc i vybraný projekt Global Teacher Prize.

www.eduin.cz

Chcete si požádat o příspěvek?