Zvony pro Šumavu

Po 79 letech se zvony vrátily do kostela sv. Markéty v Kašperských Horách. Svěcení zvonů proběhlo 8. srpna t.r. v rámci tradiční poutní slavnosti Panny Marie Sněžné. Pan P. R. Manoušek, zvonař, odvedl v extrémních podmínkách pandemie úžasnou práci. Patří mu velký respekt a poděkování. Velké díky i všem ostatním, kteří se na projektu “Zvony pro Šumavu” podíleli jak finančně, tak i organizačně.

Chcete si požádat o příspěvek?