Zvony Kašperské Hory

Mrzí nás skutečnost ztrát, kterými byly poznamenány církevní stavby  v době minulých totalitních režimů a proto jsme se rozhodli  finančně i organizačně přispěli k obnově těchto památek. Začali jsme konkrétně formou navrácení 3 zvonů do arciděkanského kostela sv.Markéty v Kašperských Horách. Pro tento záměr pro léta 2017 – 2018 jsme zvolili heslo “Zvony pro Šumavu” a spolupracujeme na něm s místním zastupitelstvem a církví. Právě zvony byly od pradávna součástí života jednotlivců, neznamenaly pro lidi jen kus kovu, ale doprovázely člověka na jeho pouti životem při významných událostech od narození až do smrti, zvýrazňovaly důležité svátky, svolávaly člověka k modlitbě, upozorňovaly ho na denní dobu apod. Zvuk zvonů od pradávna vracel člověka k sobě samému, svolával lidi k pospolitosti, spoluvytvářel typický “genus loci”.

Chcete si požádat o příspěvek?