Post Bellum – Instituty paměti národa

Post Bellum se již 20 let významně  podílí na vytváření naši společenské paměti,  důležitého klíče k pochopení, kým jsme dnes. Projekt Institutů paměti národa v řadě měst (Praha, Brno, Plzeň, Č. Budějovice, Č. Krumlov, Pardubice, Olomouc, Zlín), vytvoří místa nabízející inovativní způsob seznámení  s našimi dějinami 20. století. Půjde o živý prostor zaměřený na expozice pro věřejnost, setkávání, vzdělávání a dokumentaci příběhů pamětníků. Jsme přesvědčeni, že zejména pro mladší generaci je konfrontace s českou moderní historií zásadní.

www.postbellum.cz

Chcete si požádat o příspěvek?