Člověk v tísni (ČvT)

Nevládní nezisková organizace založená na principech humanismu, svobody, rovnosti a solidarity, usilující o otevřenou, informovanou, angažovanou a zodpovědnou společnost nejen v zahraničí, ale  i v České republice. Právě zde v posledních letech aktivita  ČvT  výrazně vzrostla, a to především v souvislosti s naléhavou potřebou řešit problematiku extrémního zadlužení českého společnosti a následných exekucí, které mnohdy postihují i děti. ČvT poskytuje pomoc zejména ve vyloučených lokalitách,  a to formou dluhového poradenství, terénní sociální práce, odborného sociálního poradenství apod.

Vnímáme akutní potřebu řešit neúměrné zadlužení občanů ve státem zanedbaných regionech jako klíč k ozdravění české společnosti.

www.clovekvtisni.cz

Chcete si požádat o příspěvek?