Nadace BLÍŽKSOBĚ je nástroj k podpoře projektů, organizací, či aktivit jednotlivců, které zvyšují kvalitu života ve společnosti a stmelují ji. Věříme, že jedině prostřednictvím respektu k druhým, přátelství, poctivosti, pracovitosti a solidaritě vede cesta k růstu obecného blahobytu.

Aktuality

Mediální vzdělávání

Mediální vzdělávání je téma, které nabývá stále více na své důležitosti a proto jsme se rozhodli podpořit Týdny mediálního vzdělávání…

Podpořili jsme

Spolek Otec vlasti Karel IV.,z.s.,

se dlouhodobě snaží o propagaci názorů, postojů a myšlenek Karla IV., krále českého a císaře římského, jako jedné z nejvýznamnějších…

Já myslím, že civilizace není dobrá, když je bez kultury.
Člověk potřebuje ke štěstí a spokojenosti nejenom pohodlí tělesné,
ale i duševní. Kultura a civilizace musí jít ruku v ruce.

Jan Werich

Chcete si požádat o příspěvek?

Chcete si požádat o příspěvek?