Nadace BLÍŽKSOBĚ je nástroj k podpoře projektů, organizací, či aktivit jednotlivců, které zvyšují kvalitu života ve společnosti a stmelují ji. Věříme, že jedině prostřednictvím respektu k druhým, přátelství, poctivosti, pracovitosti a solidaritě vede cesta k růstu obecného blahobytu.

Aktuality

Jak se Nadaci vede od založení?

Jak se Nadaci BLÍŽKSOBĚ daří od jejího založení? Kolik příspěvků jsme v letech 2016 a 2017 poskytli a kam jsme se…

Podpořili jsme

Tereza, vzdělávací centrum, z.ú.

Tereza, vzdělávací centrum, z.ú. působí již od 90.let jako leader v oblasti environmentální výchovy a České republiky. Podpořili jsme mezinárodní program“Les ve…

Porozumět si neznamená přizpůsobit se jedni druhým,
ale pochopit navzájem svou identitu.

Václav Havel

Chcete si požádat o příspěvek?

Chcete si požádat o příspěvek?