NAUTIS (Národní ústav pro autismus, z.ú.)

Poskytuje komplexní nabídku služeb pro lidi s poruchou autistického spektra (PAS) a jejich rodiny. Je registrovaným poskytovatelem terénních a pobytových sociálních služeb a realizuje program podporovaného zaměstnávání. Provozuje ojedinělé celoroční pobytové zařízení pro osoby s autismem a těžkým problémovým chováním, je zřizovatelem Mateřské školy – školky Zajíc, Speciálně pedagogického centra a  Nakladatelství Pasparta, které zaměstnává lidi s autismem.  Jako člen mezinárodní organizace Autism-Europe se zasazuje o prosazení práv lidí s PAS v EU.

Nautis prokazuje dlouhodobě vysokou profesionalitu v péči o lidi s PAS, což nás vede k pomoci v této státem řadu let opomíjené oblasti.

www.nautis.cz

Chcete si požádat o příspěvek?