Úno
26
2022

Vyjádření Nadace Blížksobě k napadení Ukrajiny putinovským Ruskem

Dne 24. 2. 2022 byla ruskou armádou zákeřně napadena Ukrajina, suverénní evropský stát. Jedná se o neomluvitelný akt agrese, za který je odpovědné vedení Ruské federace v čele s Vladimírem Putinem.

Nadace Blížksobě, jejímž dlouhodobým posláním je ochrana svobody a rozvoj liberálně demokratických hodnot a institucí, odsuzuje tento zločin a volá po rozhodné, jednotné a především účinné odpovědi demokratických zemí.

To, co v šoku sledujeme, je praktické vyjádření nepřijatelného vidění světa ze strany dnešního Ruska, imperiální vyzdvihování zájmů a práv Rusů před ostatními národy, bezvýznamnost obyčejného člověka obětovaného na oltář sobeckých zájmů a snaha několika málo zločinných individuí o zápis do dějin na účet milionů ostatních. Veškeré státní instituce jako poslušný a vždy připravený nástroj vládnoucích ruských elit, spolu se složitou situací globálního společenství po rozsáhlé pandemii a v době zintenzivňující se klimatické krize, vytvořily ideální podmínky pro akceleraci plánů vládců Kremlu.

Připomeňme si citát Zbignieva Brzezinského: „Rusko může být buď demokracií, anebo impériem, ale nemůže být zároveň obojím“. Nutno však dodat „Pokud impériem, pak utrpením pro okolní národy a mizérií pro vlastní obyvatelstvo“. Nebude-li probíhající válka pro Ukrajinu vítěznou, stává se tak automaticky jen jednou z epizod s dalším dějstvím odehrávajícím se tentokrát dále na západě. Dnešní zápas Ukrajiny je proto fakticky naším zápasem.

Nadace Blížksobě se tímto připojuje k dalším českým organizacím i jednotlivcům a vyčleňuje 20 mil. korun, které bude postupně uvolňovat na projekty omezující dopady ruské agrese.

Martin Vohánka
zakladatel a předseda správní rady

Chcete si požádat o příspěvek?

Chcete si požádat o příspěvek?