Lis
20
2017

Vyjádření Nadace BLÍŽKSOBĚ k Festivalu svobody 17.11.2017

Nadace BLÍŽKSOBĚ nedostala žádnou možnost ovlivnit program Festivalu svobody a ani nic takového nepožadovala. Úvahy o souvislosti výběru účinkujících prezidentských kandidátů a podpory kampaně Jiřího Drahoše nadací jsou tak zcela mylné a účelově spojují naprosto nezávislé projekty podpořené naší nadací. Nadace BLÍŽKSOBĚ podpořila částkou 150.000,- Kč Festival svobody jako jeden z mnoha projektů podporujících rozvoj občanské společnosti. Více o nadaci na www.blizksobe.cz

Kontakt:

Marcela Murgašová,
výkonná ředitelka,
murgasova@blizksobe.cz

Chcete si požádat o příspěvek?

Chcete si požádat o příspěvek?