Srp
08
2022

GLOBAL TEACHER PRIZE 2022

BYLO NÁM CTÍ PŘEDÁVAT CENU INSPIRATIVNÍM UČITELŮM. SLAVNOSTNÍ UDĚLOVÁNÍ ODBORNÉ CENY PRO VÝJIMEČNÉ PEDAGOGY S MIMOŘADNÝM PŘÍNOSEM UČITELSKÉ PROFESI PROBĚHLO 2. ČERVNA VE VALDŠTEJNSKÉ ZAHRADĚ V PRAZE.

NADACE BLÍŽKSOBĚ JE POCTĚNA MOŽNOSTÍ PARTICIPOVAT NA TÉTO AKCI OD NULTÉHO ROČNÍKU, NA AKCI, KTERÁ PŘISPÍVÁ OD R. 2017 K BUDOVÁNÍ SPOLEČENSKÉHO POVĚDOMÍ O VZDĚLÁNÍ JAKO ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ HODNOTĚ. DĚKUJEME VŠEM UČITELŮM, KTEŘÍ UČÍ DĚTI A NE JENOM PŘEDMĚTY. DĚKUJEME, ŽE PŘI SVÉ PRÁCI POUŽÍVAJÍ NEJEN SVOU HLAVU, ALE I SVÉ SRDCE. VELMI NÁS MRZÍ, ŽE NEMŮŽEME OCENIT VÍCE TAKOVÝCH UČITELŮ, PROTOŽE VÍME, ŽE JSOU.

MOŽNÁ JE TO VÝZVA PRO NÁS VŠECHNY, ZEJMÉNA PRO RODIČE. JAK ČASTO DĚKUJEME UČITELŮM NAŠICH DĚTÍ ZA TO, ŽE SE NĚCO NOVÉHO NAUČILY, NEBO ŽE JE TO VE ŠKOLE BAVÍ?

NA UČITELÍCH OPRAVDU ZÁLEŽÍ!

Chcete si požádat o příspěvek?

Chcete si požádat o příspěvek?