YOUR CHANCE o.p.s.

Obecně prospěšná společnost založená v  r. 2010 s cílem prosazovat 3 základní principy:  posílení finanční gramotnosti mladých, integrace mladých  dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy do většinové společnosti a rozvoj principů podnikavosti žáků základních a středních škol. “yourchance”  spolupracuje s podobnými zahraničními organizacemi a hlásí se k principům udržitelného rozvoje stanovených OSN.

NBkS dlouhodobě podporuje projekt “Začni správně”, jehož cílem je pomoci mladým lidem z dětských domovů nebo pěstounské péče k osamostatnění, získání práce, navázání sociálních vazeb, zvládání běžných složitějších situací. Smyslem je vytvořit funkční systém pomoci  .

www.yourchance.cz

Chcete si požádat o příspěvek?