Step by step – program Začít spolu

Step by Step ČR, o.p.s. je nevládní organizace podílející se na inovacích a zvyšování kvality vzdělávání v ČR zejména prostřednictvím vzdělávání pedagogů. Je jediným držitelem ochranné známky Vzdělávací program Začít spolu® v České republice. Začít spolu je vzdělávací program pro výchovu a vzdělávání dětí v předškolním a mladším školním věku, který je realizován ve 32 zemích světa. V současné době představuje otevřený systém, v němž u nás pracuje více než 100 mateřských a 80 základních škol.

Cílem programu je:

  • dítě jako tvůrce svého vzdělání,
  • rodič jako vítaný partner školy,
  • učitel jako průvodce dítěte na jeho vzdělávací cestě.

Chcete si požádat o příspěvek?