Spolek „Společně pro Česko“

Spolek v čele s J. Drahošem ideově navazuje na odkaz roku 1989 a klade si za cíl přispívat k posílování společnosti založené na slušnosti, poctivosti, obraně demokracie a proevropském směřování ČR.

„Společně pro Česko“ se soustřeďuje na řešení některých závažných problémů naší současnosti, zejména extrémně vysoký počet exekucí a sociálně vyloučené oblasti, neefektivní školství nereflektující rychle se měnící potřeby společnosti a potřeba zvýšit zájem mladých lidí o politické dění jako předpoklad dobře fungující demokratické společnosti.

Nadace BLÍŽKSOBĚ vnímá zaměření spolku Společně pro Česko jako velmi potřebné pro ozdravění společenského klimatu, a proto jej podporuje.

Chcete si požádat o příspěvek?