RUBIKON Centrum, z. ú.

Nestátní nezisková organizace, která již 16 let pomáhá lidem překročit svou trestní minulost a vrátit se jako plnohodnotný občan do společnosti.  Spolupracuje s dalšími neziskovými organizacemi, orgány státní správy, samosprávy a zaměstnavateli při vytváření systému integrace osob s trestní minulostí.  25% zaměstnanců Rubikon centra má trestní minulost, což se v tomto případě jeví jako nenahraditelná zkušenost pro práci centra.

Dlouhodobou vizí  Rubikon Centra  je, aby z vězení vycházel napravený a motivovaný člověk s vůlí začít nový život. Aby většinová společnost byla na takové návraty připravená a ochotná vytvářet  podmínky. Nadace BkS tuto vizi bezvýhradně sdílí.

www.rubikoncentrum.cz

Chcete si požádat o příspěvek?