Platforma evropské paměti a svědomí

Platforma evropské paměti a svědomí je zájmové sdružení právnických osob – veřejných i soukromoprávních institucí a organizací zabývajících se vyrovnáváním s totalitní minulostí Evropy. Založilo ji roku 2011 v Praze 20 zakladatelských členů z 12 států Evropské unie. V roce 2017 Platforma čítá 55 instutucí a organizací ze 13 států Evropské unie, z Ukrajiny, Moldavska, Albánie, Islandu, Kanady a USA.

Založení Platformy evropské paměti a svědomí podpořil v roce 2009 Evropský parlament ve svém usnesení O svědomí Evropy a totalitě a v roce 2011 Rada Evropské unie. Prostřednictvím svých členů zastupuje Platforma minimálně 200 000 Evropanů a více než 1,1 miliónů Severoameričanů s evropskými kořeny.

Platforma se věnuje především vzdělávání mládeže a veřejnosti, rozvíjení kultury paměti a připomínání, historickému výzkumu a spravedlnosti za zločiny komunismu. Organizuje každoroční mezinárodní konference na téma vyrovnávání s totalitou a každoroční pracovní setkání členů v různých zahraničních metropolích, pořádá a účastní se pamětních akcí na mezinárodní úrovni, připravila mezinárodní putovní výstavu „Totalita v Evropě“, která byla prezentována ve 21 městech v 18 zemích Evropy a Severní Ameriky, čítanku pro starší středoškoláky kdekoliv v Evropě s názvem „Abychom nezapomněli. Výpověď o totalitě v Evropě“, která zatím vyšla v šesti jazycích (anglicky, německy, francouzsky, česky, ukrajinsky a polsky), a vzdělávací stolní deskovou hru „Přes železnou oponu“ v anglické a české jazykové verzi, udílí každoroční Cenu Platformy evropské paměti a svědomí osobnostem, které se zasazují proti totalitě v Evropě, pracuje na důležitém mezinárodním projektu „JUSTICE 2.0“, jehož cílem je dosažení spravedlnosti za nepromlčitelné zločiny komunismu, a nejnověji pořádá mezinárodní soutěž pro umělce a architekty na návrh panevropského památníku obětem totalit v Bruselu.

Platforma má sídlo v Praze a kancelář v Bruselu.

Vice informací: www.memoryandconscience.eu

Chcete si požádat o příspěvek?