PAQ RESEARCH

SOCIOLOGICKÁ VÝZKUMNÁ ORGANIZACE, ZALOŽENÁ DANIELEM PROKOPEM, ZAJIŠŤUJE VÝZKUMNÉ POZNATKY PRO EFEKTIVNÍ FUNGOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKY. PŘÍSPÍVÁ K DATOVĚ PODLOŽENÉMU ŘEŠENÍ KLÍČOVÝCH SPOLEČENSKÝCH PROBLÉMŮ, POSILOVÁNÍ ROVNÝCH ŠANCÍ A SOCIÁLNÍ KOHEZE. POSKYTUJE TAK ODBORNÍKŮM I ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI PLASTICKÝ OBRAZ REALITY, KTERÁ BÝVÁ ČASTO SKRYTÁ. SVÝMI VÝSTUPY PAQ RESEARCH PŘEDSTAVUJE ZEJMÉNA PRO POLITICKOU REPREZENTACI UNIKÁTNÍ MOŽNOST PŘIJÍMAT RACIONÁLNÍ, DLOUHODOBÁ ROZHODNUTÍ, KTERÁ ZAJISTÍ ČESKU BUDOUCÍ ROZVOJ.

PAQ RESEARCH UŽ REALIZOVAL NĚKOLIK VÝZNAMNÝCH PROJEKTŮ, MEZI NĚŽ PATŘÍ “ŽIVOT BĚHEM PANDEMIE”, “MAPA VZDĚLÁVÁNÍ” A “ŽIVOT K NEZAPLACENÍ”, JEHOŽ VÝSTUPY SE JIŽ ODRAZILY V NĚKOLIKA VLÁDNÍCH OPATŘENÍCH.

www.paqresearch.cz

Chcete si požádat o příspěvek?