Otevřená společnost, o.p.s.

Nadace BLÍŽKSOBĚ sdílí základní myšlenku Otevřené společnosti, o.p.s., a tou je nutnost existence dobře fungujícího státu, který poskytuje všem lidem stejné příležitosti. Nástrojem k dosažení tohoto cíle je kromě jiného i zajištění svobodného přístupu k informacím.

Proto naše nadace podpořila vznik a distribuci příručky „Průvodce mladého občana“ pro žáky středních škol a jejich pedagogy. Považujeme za neobyčejné důležité pro budoucnost naší země seznamovat studenty s problematikou aktivního občanství, neboť jde o způsob, jak zajistit zapojení mladé generace do veřejného života.

Chcete si požádat o příspěvek?