Nadace Forum 2000

Byla založena v r. 1996 prezidentem V. Havlem společně s japonským filantropem Yoheiem Sasakawou a Eliem Wieselem, nositelem Nobelovy ceny míru. Nadace naplňuje odkaz V. Havla podporou demokratických hodnot a respektu k lidským právům, rozvojem občanské společnosti a posilováním náboženské, kulturní a etnické tolerance. Vytváří prostor  osobnostem z řad světových vědců, myslitelů, podnikatelů a pro sdílení  a promýšlení zásadních témat současnosti (Konference Fora 2000 konané v Praze a dalších českých městech).

Společenský vývoj v naší zemi nás utvrzuje, že k odkazu V. Havla je třeba se neustále vracet.

www.forum2000.cz

Chcete si požádat o příspěvek?