Křehký Mikulov

Festival současného tuzemského  a zahraničního art designu v prostorách zámku Mikulov. O jeho úspěšnosti svědčí fakt, že festival má již několikaletou tradici. Výrazně příspívá k obohacení kulturní scény města umělecky hodnotným způsobem.

Naše finanční podpora tak pomáhá ke zvýšení kvality společenského života ve městě.

www.krehky.cz

Chcete si požádat o příspěvek?