Institut prevence a řešení předlužení

Nezávislý think-tank řešící problematiku zadluženosti domácností, exekucí a osobních bankrotů s cílem prosadit systémové změny ve spolupráci s dalšími organizacemi, které v této oblasti dlouhodobě působí. Mezi stěžejní projekty patří Mapa exekucí, Mapa osobních bankrotů, Chudoba a koronovirus (hledá zmírnění dopadů krize na obyvatelstvo cestou doporučení zákonodárcům, zaměstnavatelům a obcím). NBKS si uvědomuje nebezpečí plynoucí ze současné koronakrize zejména pro nízkopříjmové skupiny obyvatel, které čelí extremnímu zadlužování. Podporujeme  spolupráci organizací, které se této problematice kompetentně věnují.

www.institut-predluzeni.cz

Chcete si požádat o příspěvek?