Frank Bold – Rekonstrukce státu

Frank Bold je nevládní, nezisková organizace právníků poskytujících právní služby a ochranu klientům před nezákonnými zásahy státu.  Rekonstrukce státu je jedním z jejích klíčových projektů zaměřeným na prosazování protikorupčních zákonů, jejich zavádění do praxe a obranu před pokusy o obcházení těchto zákonů.  Od r. 2013 se  RS ve spolupráci s dalšími 11 nevládními organizacemi podařilo prosadit 8 klíčových zákonů, které systematicky omezují příležitost ke korupci (průhledné financování politických stran a volebních kampaní, elektronická majetková přiznání ke dni nástupu do funkce, zveřejňování smluv na internetu, zrušení anonymních akcií a průhledný legislativní proces bez přílepků).

Nadace BLÍŽKSOBĚ (NBKS) vysoce oceňuje profesionální a systematický přístup RS k řešení otázek dobrého vládnutí, transparentnosti a odpovědnosti veřejné správy.

www.frankbold.org
www.rekonstrukcestatu.cz

Chcete si požádat o příspěvek?