Evolution Films s.r.o.

Podpora naší nadace přispěla k realizaci pozoruhodného filmového projektu, kterým je natočení celovečerního filmu „ČERVENÁ“. Hlavní roli ztvárnila významná operní pěvkyně paní Soňa Červená, která svým uměleckým odkazem obohatila nejen kulturu českou, ale i evropskou. Filmové zpracování neobyčejného života této umělkyně příspělo k rozšíření českého kulturního dědictví, a zároveň je i oceněním zásadových občanských postojů paní Soni Červené v přelomových okamžicích vývoje naší země.

Chcete si požádat o příspěvek?