“DÍKY, ŽE MŮŽEM” a “NERUDNÝ FEST”

PODPORUJEME SPOLEK “DÍKY, ŽE MŮŽEM” OD R. 2017. ZPŮSOB, JAKÝM UČÍ SPOLEČNOST SLAVIT 17. LISTOPAD, JE NAPROSTO UNIKÁTNÍ. PROJEKT “KORZO NÁRODNÍ” NENÍ JEN PŘIPOMÍNKOU HISTORICKÝCH UDÁLOSTÍ. ZAMĚŘUJE POZORNOST LIDÍ K PROBLÉMŮM, KTERÉ SE OBJEVILY PO NABYTÍ SVOBODY V R. 1989, NEBO VZNIKAJÍ AKTUÁLNĚ V SOUVISLOSTI S KLIMATICKOU KRIZÍ ČI RUSKOU AGRESÍ NA UKRAJINĚ. “KORZO NÁRODNÍ” ZŮSTÁVÁ DŮLEŽITÝM RITUÁLEM, Z NĚHOŽ MŮŽEME ČERPAT ENERGII PRO ŘEŠENÍ TĚŽKOSTÍ, KTERÉ ŽIVOT V DEMOKRACII A VÝVOJ VE SVĚTĚ PŘINÁŠÍ. ZA TO PATŘÍ VŠEM MLADÝM LIDEM, KTEŘÍ PRO SPOLEK PRACOVALI ČI STÁLE PRACUJÍ, VELKÝ DÍK.

www.dikyzemuzem.cz

NEDÍLNOU SOUČASNÍ OSLAV 17. LISTOPADU JE I KONCERT PRO BUDOUCNOST, PŘIPRAVOVANÝ KAŽDOROČNĚ SPOLKEM “NERUDNÝ FEST”, KTERÝ NAŠE NADACE PRAVIDELNÉ PODPORUJE. “KONCERT PRO BUDOUCNOST” JE PROPOJENÍM LISTOPADOVÝCH OSLAV S HUDBOU A VYSTOUPENÍMI VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ KULTURNÍHO, SPOLEČENSKÉHO A EKONOMICKÉHO ŽIVOTA K AKTUÁLNÍM TÉMATŮM, KTERÁ VE SPOLEČNOSTI REZONUJÍ. LETOS BYLA PŘI TÉTO PŘÍLEŽITOSTI ZVEŘEJNĚNA PETICE “3 KROKY ZA 3 ROKY”, URČENÁ POSLANKYNÍM A POSLANCŮM PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY, POŽADUJÍCÍ LEGISLATIVNÍ ÚPRAVY TÝKAJÍCÍ SE 3 ZÁKLADNÍCH OKRUHŮ

  • TRVALÁ PODPORA UKRAJINĚ SPOLU S PODPOROU EKONOMICKY
    NEJZRANITELNĚJŠÍCH SKUPIN V ČESKU.
  • PODPORA ŘEŠENÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY.
  • KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JAKO SKUTEČNÁ POLITICKÁ PRIORITA, BEZ NÍŽ SE ČESKO NEMŮŽE STÁT PROSPERUJÍCÍ ZEMÍ.

TÉTO INICIATIVY SI VELMI CENÍME, A PROTO JSME PETICI “3 KROKY ZA 3 ROKY” PODEPSALI.

www.festivalsvobody.cz

Chcete si požádat o příspěvek?