BROUMOV – EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY 2028

Nadace BLÍŽKSOBĚ podporuje projekt “Broumov – Evropské hlavní město kultury 2028”. Kandidaturu navrhla a pomáhá realizovat  Agentura pro rozvoj Broumovska (APRB). Smyslem všech jejích aktivit je iniciovat tvůrčí spolupráci a komunitní rozvoj v regionu Broumovsko, který stále nese stopy neblahých událostí druhé poloviny 20. století, zejména zpřetrhání historické kontinuity po 2. světové válce a následky komunistické centralizace.

Nejviditelnějšími výsledky práce APRB je oživení broumovského kláštera a vznik “Vzdělávacího a kulturního centra Broumov”, organizace hudebního festivalu  “Za poklady Broumovska” nebo konference “Broumovská diskuse”. Činnost Agentury směřuje i k posílení ekonomické aktivity v regionu (cestovní ruch, tiskařská výroba, výroba sýrů). Jednou z nejnovějších iniciativ APRB je vytvoření zázemí “Centra rozvoje charakteru”, tematizujícího jeho celostní formování. 

Chcete si požádat o příspěvek?