Bošínská cesta

Bošínská cesta je synonymem pro širší okruh činností. Cílem je vytvořit silné místo, které naváže na práci a tradici předků a na 130letou historii. Bošínská cesta má širší než jen církevní rozměr, založený na potřebách 21. století. Vnímá, že duchovní život přestává být doménou pouze církevních aktivit, ale stále více oslovuje moderního člověka. Bošínská cesta má spojovat všechny, kteří projeví zájem šířit principy reprezentující pravé lidství, jako jsou tvůrčí potenciál jednotlivce, ochota pomáhat potřebným, proaktivita v oblasti občanské společnosti, opravdovost, skromnost, odvaha vzdorovat populismu a extremistickým náladám dnešní doby a podpora zdravého sebevědomí. A v tomto je tento projekt ojedinělý. Bošínská cesta chce tyto principy šířit formou kulturních a společenských akcí, besed a přednášek, a tím přispět k oživení skomírajícího společenského života v tomto opomíjeném koutu Polabí. A věříme, že poté budeme mít k sobě všichni blíž.

Více na www.bosinkostel.cz

Chcete si požádat o příspěvek?