Bošínská cesta

Dlouhodobý projekt zahrnující rozsáhlý okruh činností s cílem vytvořit silné místo, které naváže na práci a tradici našich předků. Bošínská cesta nemá pouze  církevní dimenzi, ale snaží se oslovit moderního člověka posilováním principu opravdového lidství, skromnosti, odvahy vzdorovat populismu a extremismu.

Je projevem snahy o prohlubování tvůrčího potenciálu jednotlivce, ochoty pomáhat potřebným, posilování  zájmu  o  rozvoj občanské společnosti jako nezbytného pilíře demokracie. Tyto cíle se daří naplňovat kulturními, společenskými akcemi,  besedami a přednáškami, které oživují tento poněkud opomenutý kout Polabí.

www.bosinkostel.cz/bosinska-cesta

Chcete si požádat o příspěvek?