Asistence o.p.s.,

Obecně prospěšná společnost poskytující  ročně sociální služby pro přibližně 250 lidí s tělesným a kombinovaným postižením. Cílem je podpořit jejich svobodný a samostatný život v běžném prostředí cestou osobní asistence a sociální rehabilitace s respektem k důstojnosti a jedinečnosti každého člověka, s důrazem na přijímání jeho vlastní zodpovědnosti.

Vysoce si ceníme úsilí, které Asistence vynakládá na zapojení znevýhodněných spoluobčanů do většinové společnosti a naplňuje tak odkaz humanity.

asistence.org

Chcete si požádat o příspěvek?