Jeden svět na školách

Projekt společnosti Člověk v tísni “Jeden svět na školách” dlouhodobě přispívá k výchově zodpovědných mladých lidí, zlepšení jejich orientace v…

Michal Kaderka

Michal Kaderka, absolvent PedF UK Od r. 2010 učitel mediální výchovy na pražském Gymnáziu Na Zatlance a na Filosofické fakultě…

Chcete si požádat o příspěvek?