Nadace BLÍŽKSOBĚ byla založena v listopadu 2016. Založení nadace je vyjádřením osobních postojů zakladatelů a praktickým naplněním závazků, které cítí ke společnosti.

Uvědomujeme si naléhavou potřebu kultivace vzájemných vztahů mezi lidmi a současně individuální odpovědnosti každého jednotlivce k tomuto nekonečnému procesu aktivně přispívat.

Založili jsme proto Nadaci BLÍŽKSOBĚ jako nástroj k podpoře projektů, organizací, či aktivit jednotlivců, které zvyšují kvalitu života ve společnosti a stmelují ji. Věříme, že jedině prostřednictvím  respektu  k druhým, přátelství, poctivosti, pracovitosti a solidaritě vede cesta k růstu obecného blahobytu.

Nadace se opírá o materiální základnu, zkušenosti a poznatky, které zakladatelé nashromáždili během své podnikatelské dráhy. Shledáváme za potřebné tyto hodnoty prostřednictvím filantropie ku prospěchu celku dále uplatňovat a rozvíjet.

Chcete si požádat o příspěvek?