Kvě
25
2020

Stojíme při Vás

Chceme být neziskovým organizacím oporou a tak jsme spolu s dalšími nadacemi a významnými dárci vdechli život této aktivitě: www.stojimeprivas.cz
Děkujeme za to, co děláte.
Za Nadaci BLÍŽKSOBĚ Marcela Murgašová

Chcete si požádat o příspěvek?

Chcete si požádat o příspěvek?