Dub
17
2023

ROK POTÉ: Dopady války na Ukrajině v ČR

Na základě iniciativy Nadace BLÍŽKSOBĚ pořádal Nadační fond Via Clarita 17. 4. 2023   akci s názvem: Rok poté: Dopady války na Ukrajině v České republice – příležitost pro spolupráci byznysu, nadačního sektoru a NNO. Setkání proběhlo díky spolupráci s dalšími partnery jako PAQ Research, NF Abakus, Nadace České spořitelny, Nadace RSJ a dalších. Úvodní slovo přednesl zakladatel Nadace Martin Vohánka, který zdůraznil nezbytnost spolupráce napříč sektory pro efektivní řešení problémů souvisejících s dopady války na Ukrajině.

Pozvání  na akci přijali významní hosté: ministr práce a sociálních věcí M. Jurečka, K. Šimáčková Laurenčíkové, zmocněnkyně vlády pro lidská práva.

Východiskem debaty byla studie PAQ Research o současném stavu a výzvách integrace ukrajinských uprchlíků v ČR přednesená D. Prokopem. Odbornými poznatky z oblasti vzdělávání, duševního zdraví a práce přispěli do debaty i další účastníci akce , např. P. Katzová z MŠMT, T.E. Dombrovský, P. Winkler, K. Titěrová a další.

Považujeme toto setkání za významný impuls k vyhodnocení úspěchů naší práce v dané oblasti, zároveň  za příležitost zamyslet se nad možnostmi jejího dalšího zlepšení.

Chcete si požádat o příspěvek?

Chcete si požádat o příspěvek?