Zář
02
2022

POMÁHÁME UKRAJINĚ

PSYCHOTERAPEUTICKÁ A PSYCHIATRICKÁ POMOC UKRAJINSKÝM UPRCHLÍKŮM PROSTŘEDNICTVÍM NÁRODNÍHO ÚSTAVU DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

NADACE BLÍŽKSOBĚ OD SAMÉHO ZAHÁJENÍ RUSKÉ AGRESE PODPORUJE NEZÁVISLOST A ÚZEMNÍ CELISTVOST UKRAJINY. PLNĚ SI UVĚDOMUJEME NESMÍRNĚ TĚŽKOU SITUACI TISÍCŮ UKRAJINSKÝCH UPRCHLÍKŮ, KTERÝM SE ZHROUTILY VEŠKERÉ ŽIVOTNÍ JISTOTY, COŽ SE ČASTO ODRÁŽÍ I V PSYCHICKÉ ROVINĚ. PROTO JSME SE ROZHODLI FINANČNĚ PODPOŘIT PROJEKT NÁRODNÍHO ÚSTAVU DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, KTERÝ POSKYTUJE LIDEM Z UKRAJINY PSYCHOTERAPEUTICKOU A PSYCHIATRICKOU POMOC.

ČESKO PRO VŠECHNY – KONSORCIUM NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ PRACUJÍCÍCH S MIGRANTY V ČR

PROJEKT “ČESKO PRO VŠECHNY” PLNĚ SOUZNÍ S POSTOJEM NADACE BLÍŽKSOBĚ ZAJISTIT CO NEJKVALITNĚJŠÍ INTEGRACI UKRAJINSKÝCH UPRCHLÍKŮ DO ČESKÉ SPOLEČNOSTI. ZTOTOŽŇUJEME SE S NÁZOREM, ŽE TOTO ZAČLENĚNÍ BUDE PRO NAŠI ZEMI EKONOMICKÝM I SOCIÁLNÍM PŘÍNOSEM. JSME SI VĚDOMI, O JAK SLOŽITÝ ODBORNÝ PROCES SE JEDNÁ, A PROTO FINANČNĚ PODPORUJEME KONZORCIUM NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ PRACUJÍCÍCH S MIGRANTY V ČR.

Chcete si požádat o příspěvek?

Chcete si požádat o příspěvek?