Led
02
2023

PF2023

“TAKOVÝ JE PŘÍŠTÍ VĚK, JAK JSOU VYCHOVÁNI JEHO PŘÍŠTÍ OBČANÉ”.
J. A. Komenský

DĚKUJEME PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM A ORGANIZACÍM USILUJÍCÍM O ZÁSADNÍ PROMĚNU ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ. STEJNÉ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ I TĚM, KTEŘÍ PEČUJÍ O ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ STRUKTURY OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI A PŘISPÍVAJÍ TAK K POSÍLENÍ SVOBODY A DEMOKRACIE V NAŠÍ ZEMI.

VŠEM PŘEJEME ŠŤASTNÝ ROK 2023!

Chcete si požádat o příspěvek?

Chcete si požádat o příspěvek?