Spolek Otec vlasti Karel IV.,z.s.,

se dlouhodobě snaží o propagaci názorů, postojů a myšlenek Karla IV., krále českého a císaře římského, jako jedné z nejvýznamnějších osobností v historii naší vlasti. Dlouhodobým cílem je snaha přispívat ke kultivaci veřejného života v České republice a pomáhat navracet smysl tradici, odpovědnosti a toleranci. Pořádáním interaktivních vzdělávacích programů a výstav se řadí na pomezí ochrany kulturního dědictví, občanské společnosti a podpory vzdělávání.

Chcete si požádat o příspěvek?